Tips på kurs i ekologisk odling

posted in: Evenemang | 0

Under hösten anordnar FOBO – Förbundet för organisk-ekologisk odling kurs i ekologisk odling i Linköping.

Kursinformation:

Nybörjarkurs i ekologisk odling – Odla din jord och din mat
Denna viktiga nybörjarkurs ger dig kunskaper i att odla dina grönsaker på ett miljövänligt och hållbart sätt. Genom att odla din egen mat bidrar du till att minska klimatpåverkan, främja den biologiska mångfalden samt att öka din egen matsäkerhet. Alla kan lära sig att odla, både på balkong, kolonilott eller i en stor trädgård. Kursen har stort fokus på jorden vi odlar i och hur vi kan ta hand om den på ett hållbart sätt.
Kursinnehåll: •Livet i jorden •Anlägga nytt land •Planera skiften •Täckodling •Sådd •Förkultivering •Kompostering •Gödning •Samodling •Biokol •Gröngödning •Jordar •Bevattning •Fröodling

Kursen ges i 3 delar
13 september kl 18.00-20.00, 12 oktober kl 18.00-20.00, 10 november kl 18.00-20.00
Plats: Naturcentrum i Linköping Anmälan och information: Marek Rolenec, kansli@fobo.se Kostnad: 350kr inkl kursmaterial och tidningen Odlaren 4 nr
Kursen anordnas av FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling
www.fobo.se

Kursinformation som PDF

Om FOBO:

”Vi har sedan 1977 verkat för att sprida kunskap om ekologisk odling. FOBO är en ideell organisation med lokalföreningar på flera ställen i landet. Vi anordnar regelbundet kurser och deltar på trädgårdsmässor och olika evenemang. I Sverige finns 2,6 miljoner trädgårdar som har en produktionspotential för att producera över 700 000 ton ätliga grödor. En betydande reservkapacitet för livsmedelsproduktionen i kristider. Därför uppmanar FOBO i Östergötland fler till att odla i sina trädgårdar och ger nybörjarkurser i ekologisk grönsaksodling under hösten. Genom att odla en liten del av sin mat bidrar man till att minska klimatpåverkan, främja den biologiska mångfalden och ökar sin egen matsäkerhet. Alla kan lära sig att odla, både på balkong, kolonilott eller i en stor trädgård”.