I odlingsparken Paradiset finns 79 stycken odlingslotter som arrenderas av föreningen Paradisodlarna från Linköpings kommun. Odlingslotterna hyrs ut till medlemmarna i föreningen. En av odlingslotterna har grus på marken med höga odlingslådor och är tänkt att vara tillgänglighetsanpassad. Av odlarna så bor hälften i Vallastaden och hälften bor i andra delar av Linköping. Det är finns också möjlighet för föreningar och andra verksamheter att odla hos oss. Övriga delar av parken Paradiset förvaltas av Linköpings kommun. På ytorna mellan odlingslotterna finns publika fruktträd.

Odlingslotterna som är markerade i grönt på kartan nedan. Odlingsytan som är gul på bilden tillhör inte vår förening. Den hör till den byggrätt som finns i Paradiset och när någon näringsidkare vill bygga något kan den använda den odlingsytan till sin affärsverksamhet. Vi i Paradisodlarna förvaltar och använder den tills vidare, på ytan finns just nu pallkragar att odla i för medlemmar som står i kö för att få odlingslott.

Är du intresserad av vår odlingsverksamhet? Fyll i intresseanmälan för att ställa dig i kö eller kontakta oss om vid andra frågor.

Föreningen Paradisodlarna, org. nr. 802514-9983, är en ideell förening med en styrelse bestående av medlemmar i föreningen. Föreningen har en gemensam bod med redskap som medlemmarna kan använda och föreningen anordnar även gemensamma aktiviteter. Alla lotterna har en tillhörande egen bod i anslutning till lotten. Vattenposter med kommunalt sommarvatten finns i nära anslutning till alla odlingslotterna, vattnet sätts på när frostrisken är över på våren och stängs av när det är frostrisk på hösten.

Facebookgrupp finns för föreningens medlemmar och heter Paradisodlarna.

Swish nr för föreningen: 1235958640

Bankgiro nr för föreningen: 5273-5537