Varje vår anordnar vi en plant- och fröbytardag för våra medlemmar.

Nästa möjlighet att byta fröer är under skördefesten den 4 september 2021, kl. 15:00-17:00, i Paradiset. Om det regnar så kommer skördefesten att hållas inomhus, mer information om det läggs ut på skördefestens evenemangssida.