Vi anordnar regelbundet plant- och fröbytardagar för våra medlemmar.

Under2023 så kommer det vara möjligt att byta fröer under årsmötet 30 mars kl. 18:30 och skördefesten 20 augusti (eftermiddag).