Varmt välkomna till föreningen Paradisodlarnas årsmöte 2024!

När: Onsdagen 20 mars 2024 kl. 18:30
Var: Felleshuset Integralen Vallastaden, Hugo Theorells gata 15
Vad: Årsmöte, vi bjuder på lättare förtäring och fika från Café do Parque

Under årsmötet tar vi upp året som varit, året som kommer, samt väljer en ny styrelse, valberedning och revisor. Årsmöteshandlingarna skickas ut till alla medlemmarna via e-post.

För mer information så kontakta föreningen på kontakt@paradisodlarna.se

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen för föreningen Paradisodlarna

Dagordning:

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justerare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kommande års verksamhetsplan.
 9. Revisors berättelse.
 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Behandling av motioner och förslag.
 13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen, valberedningen och revisionen.
 14. Fastställande av budget och kommande års medlemsavgift.
 15. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
  enligt §6.1 och §6.2.
 16. Val av revisor och eventuell suppleant enligt §7.2.
 17. Val av representanter och ombud.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötets avslutande.