Vi anordnar föreläsningar och workshops inom odling för våra medlemmar. Mer information om nästa tillfälle kommer i början av år 2021.