Vi anordnar föreläsningar och workshops inom odling för våra medlemmar. Mer information om nästa tillfälle kommer under våren 2024.