Vi anordnar vid behov arbetsdagar där vi gemensamt gör saker som behöver ordnas.

Arbetsdagar 2023 är under planering.