Vi anordnar vid behov arbetsdagar där vi gemensamt gör saker som behöver ordnas.

Arbetsdagar 2024 är under planering.