Nyplantering av häckar

posted in: Nyheter | 0

Under hösten kommer Linköpings kommun att arbeta med häckarna som inte trivts i Paradiset.

Vid odlingslotter: Befintligt häckmaterial som ej tagit sig kommer tas bort samt ersättas med vintergrön liguster 4 st plantor/meter.

Häckar som ej är invid lotter: Befintligt häckmaterial kommer tas bort och gräs kommer sås på platsen istället.